Kaupunginhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 438 Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:112/00.01.03/2019

Perustelut

1) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksen ja hallituksen suunnittelukokouksen esityslistat 7.10.2019 (TRE:561/00.03.01/2019). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Esityslistat_ja_poytakirjat/

2) Pormestari Lauri Lyly on vastaanottanut lahjakirjan, jolla Majaoja-säätiö muistaa Tamperetta ja sen asukkaita kaupungin 240-vuotisjuhlapäivänä lahjoittamalla 75.000 euroa raitiotien Pyynikintorin taidepysäkin toteuttamiseksi. Lahjakirjan luovutus tapahtui Tampereen kaupungin ja Majaoja-säätiön välisen sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa 1.10.2019 Raatihuoneella.

3) Lautakuntiin menossa olevia asioita

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)