Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

§ 379 Elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan apulaispormestarin luottamustoimen päättyminen sekä apulaispormestarin vaali

TRE:5524/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Anna-Kaisa Heinämäki on pyytänyt eroa mm. elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan apulaispormestarin tehtävästä ottaessaan vastaan Tampereen kaupungin kilpailukykyjohtajan toimen.

Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee varsinaisista valtuutetuista kolme apulaispormestaria toimikaudekseen. Apulaispormestarit valitaan kukin erikseen ja eri vaalitoimituksilla kuin lautakuntien jäsenet ja varajäsenet. Apulaispormestarien tehtävät ja ratkaisuvalta on määritelty hallintosäännön 35 §:ssä.

Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä. Ottaessaan vastaan kilpailukykyjohtajan toimen Anna-Kaisa Heinämäki menettää siten vaalikelpoisuutensa Tampereen kaupungin luottamustoimiin.

Kuntalain 45 §:n mukaan apulaispormestari on luottamushenkilö. Apulaispormestariin sovelletaan siten luottamushenkilöitä koskevia kuntalain säännöksiä.

Apulaispormestarin vaaliin noudatetaan kuntalain säännöksiä. Vaali on enemmistövaali, joka voidaan vaadittaessa toimittaa suljetuin lipuin. Jos apulaispormestarin vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi. Mikäli äänet menevät tasan, ratkaisee arpa. Jos valinnasta ollaan yksimielisiä, vaali voidaan suorittaa ilman vaalitoimitusta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Todetaan, että Anna-Kaisa Heinämäen luottamustoimi apulaispormestarina päättyy 16.9.2019.

Valitaan elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan apulaispormestari toimikaudeksi 17.9.2019 - 31.5.2021.

Asia esitellään ylimääräisenä valtuuston kokouksessa 16.9.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valittu, Anna-Kaisa Heinämäki, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)