Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

§ 374 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

Ylimääräisen asian ottaminen käsiteltäväksi

Puheenjohtajan edotuksesta kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväksi ennen kokousta jaetun lisäpykälän 386 § koskien valtuuston iltakoulun järjestämistä 16.9.2019.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)