Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

§ 384 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- asunto- ja kiinteistölautakunnan 4.9.2019
- lahjoitus- ja tukirahaston toimikunnan 26.8.2019

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja kulttuuripalvelut
§ 24 Lausunto luonnoksesta lasten osallistumisoikeuksien tilannekuvaukseksi, 29.08.2019
§ 25 Lausunto taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista, 05.09.2019

Hankejohtaja
§ 52 Tampereen taidemuseon ympäristön kehityssuunnittelu ja yhteensovittaminen, lisätyö, 03.09.2019

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 104 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö, päivitys, 04.09.2019

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 104 Joukkoliikenteen järjestelmäuudistuksen konsultointisopimuksen jatkaminen LMJ Oy:n kanssa., 04.09.2019
§ 105 Raitiotien väliaikaisen taiteen hankinta, taidekokonaisuus Hämeensillan vaneriaitoihin, 04.09.2019
§ 106 Raitiotien väliaikaisen taiteen hankinta, valoinstallaatio, 04.09.2019
§ 108 Kissanmaankadun rakentaminen, 04.09.2019

Kiinteistöjohtaja
§ 569 Lausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä kiinteistökaupassa, 02.09.2019

Pelastusjohtaja
§ 82 Palotalon hankinta, 04.09.2019

Pelastuspäällikkö, ensihoitopalvelut
§ 2 Ensihoitajan virkaan nimeäminen, 30.08.2019
§ 3 Ensihoitajan virkaan nimittäminen, 30.08.2019
§ 4 Ensihoitajan virkaan nimeäminen, 05.09.2019

Pormestari
§ 84 Vieraanvaraisuus Alihankinta 2019 -messuille 24.9.2019, 30.08.2019
§ 85 Vieraanvaraisuus Euroopan vihreiden valtuuskunnalle 9.11.2019, 30.08.2019
§ 86 Vieraanvaraisuus Kokoomuksen Naisten Liitto ry:lle 15.11.2019, 30.08.2019
§ 87 Tampereen kaupunginhallituksen vierailu Turkuun 3.9.2019, 30.08.2019

Strategiajohtaja
§ 26 Option käyttäminen koskien liikelahjojen ja jakotuotteiden hankintaa, 02.09.2019

Tietohallintojohtaja
§ 68 Projektipäällikön työpanoksen hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä Office 365 -käyttöönottoprojektiin, 29.08.2019
§ 69 Oy Raisoft Ltd:n kanssa tehdyn sopimuksen muuttaminen, 03.09.2019
§ 71 Myyntilaskujen välityspalvelusopimuksen jatkaminen, 05.09.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
 

Kokouskäsittely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan siten, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta asunto- ja kiinteistölautakunnan 4.9.2019 päätöksiin 128 §  Raitiotiejärjestelmän sijoittamissopimus sekä 135 § Kaupin huoltorakennuksen hankesuunnitelma.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Päätös

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lukuun ottamatta asunto- ja kiinteistölautakunnan 4.9.2019 päätöksiä 128 §  Raitiotiejärjestelmän sijoittamissopimus sekä 135 § Kaupin huoltorakennuksen hankesuunnitelma.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)