Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

§ 378 Valtuutetun luottamustoimen päättyminen

TRE:5523/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Anna-Kaisa Heinämäki on pyytänyt eroa mm. valtuuston jäsenyydestä ottaessaan vastaan Tampereen kaupungin kilpailukykyjohtajan toimen.

Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä. Ottaessaan vastaan kilpailukykyjohtajan toimen Anna-Kaisa Heinämäki menettää siten vaalikelpoisuutensa Tampereen kaupungin luottamustoimiin.

Kuntalain 17 §:n mukaan jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa valtuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.

Vihreän liiton ensimmäinen varavaltuutettu on Natalia Rincón. Varavaltuutettujen määrän jäädessä vajaaksi keskusvaalilautakunta määrää valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä uuden varavaltuutetun.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Todetaan, että Anna-Kaisa Heinämäen luottamustoimi valtuutettuna päättyy 16.9.2019.

Asia esitellään ylimääräisenä valtuuston kokouksessa 16.9.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anna-Kaisa Heinämäki, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)