Kaupunginvaltuusto, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 38 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 18.3.2019 ja asetetaan yleisesti nähtäville 19.3.2019 Tampereen kaupungin internet-sivuille www.tampere.fi.

Päätösehdotus oli

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Vuorossa ovat Ari Wigelius ja Pia Viitanen.

Varalla Sofia Vikman ja Mikko Aaltonen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Wigelius ja Sofia Vikman.

Varalle Mikko Aaltonen ja Reeta Ahonen.