Kaupunginvaltuusto, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 40 Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Ylimääräisen asian käsiteltäväksi ottaminen

 Puheenjohtajan esityksestä valtuusto yksimielisesti päätti, että lisäesityslistalla oleva seuraava asia otetaan käsiteltäväksi tässä kokouksessa:

Tampereen kaupungin edustajien nimeäminen Pirkanmaan kuntien edustajainkokoukseen 8.4.2019.

 Valtuustoseminaari 26.4.

Valtuustolle järjestetään strategiaseminaari Tampereen pito- ja vetovoimasta 26.4. kello 8.30-16.00 Tampere-talossa. Seeminaari korvaa perinteisen talous- ja strategiaseminaari, jota ei tänä keväänä järjestetä.

Seminaarin kutsut ilmoittautumisohjeineen toimitetaan valtuutetuille maaliskuun aikana.