Kaupunginvaltuusto, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 254 Valtuustoaloite kunnallisten toimielinten nimien muuttamiseksi selkokielisemmiksi - Satu Hassi ym.

TRE:3964/00.00.01/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Satu Hassi ym. esittävät valtuustoaloitteessaan, että kaupungin  organisaatiota uudistettaessa huolehdittaisiin siitä, että toimielinten nimet ja niistä käytettävät "kutsumanimet" olisivat yleistajuista suomen kieltä.Valtuustoaloitteessa on kritisoitu valtuustokaudella 2013 - 2017 olleiden lautakuntien nimiä: lanula, tetola, sivela ja osela.

Valtuustoaloite jätettiin valtuuston kokouksessa 15.5.2017. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kuntalain mukaisen hallintosäännön 23.1.2017. Hallintosäännössä on lueteltu kaupungin toimielimet 1.6.2017 alkaen.

Nykyiset lautakunnat ovat: sosiaali- ja terveyslautakunta, sivistys- ja kulttuurilautakunta, elinvoima- ja osaamislautakunta, asunto- ja kiinteistölautakunta, yhdyskuntalautakunta, alueellinen jätehuoltolautakunta, Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta. Lautakuntien nimet kuvaavat lautakuntien tehtäviä paremmin kuin edellisen valtuustokauden lautakuntien nimet. Nimien muuttaminen ei ole tarpeellista tässä vaiheessa.

Lautakunnille ei hyväksytä virallisia kutsumanimiä eikä lyhenteitä. Kaupungin  toimielimiä koskevissa kuntalaisille annettavissa tiedotteissa käytetään toimielimen koko nimeä.

Kaupunkiorganisaation sisäisessä viestinnässä ja postituksissa käytetään lyhenteitä. Lyhenteitä käytetään kuitenkin vain silloin, kun kaikki osapuolet tietävät lyhenteen merkityksen. Silloin lyhenne nopeuttaa viranhaltijoiden välistä viestittelyä. Toimielimen virallinen nimi on kuitenkin aina hallintosäännössä mainittu toimielimen nimi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Satu Hassin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu vastaus merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin vastauksessa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintolakimies Tiina Kyöttilä;-Vettenranta, puh. 040 778 0695, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Satu Hassin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu vastaus merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin vastauksessa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Satu Hassi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat