Kaupunginvaltuusto, kokous 14.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 227 Valtuustoaloite ajonopeuksien alentamiseksi Tampereen keskustassa ja asuinalueilla - Tampereen vihreä valtuustoryhmä

TRE:5885/08.00.01/2015

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Tampereen vihreä valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään ajonopeuksien alentamista liikenneturvallisuuden ja asuinalueiden viihtyisyyden parantamiseksi. Aloitteessa viitataan ulkomaisiin esimerkkikaupunkeihin, joissa 30 km/h-alueita on toteutettu laajasti ja saavutettu merkittäviä vähennyksiä liikenneonnettomuuksissa.

Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi 29.12.2016 päivitetyn nopeusrajoitusjärjestelmän (§157), jonka mukaan asuinalueille ja keskustaan on esitetty 30 km/h aluenopeusrajoitus (liitekartta Nopeusrajoitusjärjestelmä). Ydinkeskustan alueella on jo nykyisin voimassa aluenopeusrajoitus 30 km/h.

 Asuinaluenopeusrajoitusten muutokset toteutetaan vuosien 2017-2021 kuluessa tarkempien asuinaluekohtaisten suunnitelmien perusteella. Samalla toteutetaan tarvittavat liikenteen rauhoittamistoimenpiteet, ja arvioidaan pyöräilyn mahdollinen sijoittaminen ajoradalle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Taru Hurme, Suunnittelujohtaja, Taru.Hurme@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle:

valtuustoaloite ja siihen annettu vastaus merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin edellämainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen vihreä valtuustoryhmän aloite ja siihen annettu vastaus merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin edellämainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Tampereen vihreä valtuustoryhmän aloite ja siihen annettu vastaus merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin edellämainittuihin toimenpiteisiin.

Kokouskäsittely:

Ilkka Sasi ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

Atanas Aleksovski kannatti Sasin pöydällepanoehdotusta.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Heljä Aarnikko, gsm 040 8064917, etunimi.sukunimi@tampere.fi, suunnittelupäällikkö Ari Vandell, gsm 040 5644518, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 19.6.2017.

Päätösehdotus oli

Tampereen vihreän valtuustoryhmän aloite ja siihen annettu vastaus merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin edellämainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, Heljä Aarnikko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat