Kaupunginvaltuusto, kokous 16.12.2019

§ 211 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan valitukseen 

TRE:2209/02.02.01/2017

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kangas Vesa-Matti, Controller, Vesa-Matti.Kangas@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto on päätöksellään 19.2.2018 § 23 päättänyt hyväksyä muutoksia vuoden 2018 talousarvioon.

Päätöksestä on tehty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksessa on esitetty, että kaupunginvaltuuston päätöstä 19.2.2018 § 23 Muutosten tekeminen vuoden 2018 talousarvioon ei olisi saanut tehdä. Valittajan mukaan päätöstä Sorsapuiston tekojään hankinnan keskeyttämisestä ei olisi saanut tehdä eikä uudelleenbudjetointiesitystä, jossa tekojään hankkimiseen budjetoitu rahamäärä oli muiden investointien yhteenlasketun toteuman vuoksi laskenut 604.000 euroon, saanut myöskään hyväksyä. Valittaja on vielä todennut, että kaupunginvaltuuston budjetoimaa kohdeinvestointirahaa ei saisi käyttää ilman asianmukaista päätöstä johonkin muuhun.

Tampereen kaupunginhallitus on päätöksellään 21.05.2018 § 239 antanut lausunnon hallinto-oikeudelle lausuntopyynnön 5.4.2018 johdosta. Lausunnon mukaan valitus tulee hylätä. Kaupunginvaltuuston päätös talousarvion muutosten hyväksymisestä ei ole ollut lainvastainen. Valittaja on lisäksi antanut selityksen, jossa on muun ohella todennut, että tekojääkenttä toteuttaisi liikuntalain tavoitteita ja on viitannut Suomen perustuslakiin.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi päätöksen asiassa 26.8.2019 ja hylkäsi valituksen. Kaupunginvaltuusto on hallinto-oikeuden mukaan tehnyt päätöksensä toimivaltansa rajoissa, päätös ei ole valituksessa mainituilla perusteilla virheellisessä järjestyksessä syntynyt eikä muutoinkaan lainvastainen. Hallinto-oikeus totesi, että kunnallisvalitusta ei voi tehdä tarkoituksenmukaisuusperusteella.

Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta 21.10.2019 saadun tiedon mukaan päätöksestä ei ole valitettu. Hallinto-oikeuden päätös on siten lainvoimainen.

Päätös sisältää henkilötietoja, joten sitä ei julkaista kaupungin internet-sivuilla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 26.8.2019 nro 19/0904/2 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kangas Vesa-Matti, Controller

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtajan 1. varahenkilö, controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja lakimies Lassi Anttila, puh. 040 147 4379, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto on päätöksellään 19.2.2018 § 23 päättänyt hyväksyä muutoksia vuoden 2018 talousarvioon.

Päätöksestä on tehty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksessa on esitetty, että kaupunginvaltuuston päätöstä 19.2.2018 § 23 Muutosten tekeminen vuoden 2018 talousarvioon ei olisi saanut tehdä. Valittajan mukaan päätöstä Sorsapuiston tekojään hankinnan keskeyttämisestä ei olisi saanut tehdä eikä uudelleenbudjetointiesitystä, jossa tekojään hankkimiseen budjetoitu rahamäärä oli muiden investointien yhteenlasketun toteuman vuoksi laskenut 604.000 euroon, saanut myöskään hyväksyä. Valittaja on vielä todennut, että kaupunginvaltuuston budjetoimaa kohdeinvestointirahaa ei saisi käyttää ilman asianmukaista päätöstä johonkin muuhun.

Tampereen kaupunginhallitus on päätöksellään 21.05.2018 § 239 antanut lausunnon hallinto-oikeudelle lausuntopyynnön 5.4.2018 johdosta. Lausunnon mukaan valitus tulee hylätä. Kaupunginvaltuuston päätös talousarvion muutosten hyväksymisestä ei ole ollut lainvastainen. Valittaja on lisäksi antanut selityksen, jossa on muun ohella todennut, että tekojääkenttä toteuttaisi liikuntalain tavoitteita ja on viitannut Suomen perustuslakiin.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi päätöksen asiassa 26.8.2019 ja hylkäsi valituksen. Kaupunginvaltuusto on hallinto-oikeuden mukaan tehnyt päätöksensä toimivaltansa rajoissa, päätös ei ole valituksessa mainituilla perusteilla virheellisessä järjestyksessä syntynyt eikä muutoinkaan lainvastainen. Hallinto-oikeus totesi, että kunnallisvalitusta ei voi tehdä tarkoituksenmukaisuusperusteella.

Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta 21.10.2019 saadun tiedon mukaan päätöksestä ei ole valitettu. Hallinto-oikeuden päätös on siten lainvoimainen.

Päätös sisältää henkilötietoja, joten sitä ei julkaista kaupungin internet-sivuilla.

Päätösehdotus oli

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 26.8.2019 nro 19/0904/2 merkitään tiedoksi.

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Mikko Nurminen, Teppo Rantanen, Sakari Suominen, Pekka Pirhonen, Petri Jokela, Tarja Alatalo, Tero Tenhunen, Arto Vuojolainen, Niina Pietikäinen, Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, Pekka P. Paavola, Lassi Anttila, Lauri Savisaari, taloussuunnittelu, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)