Kaupunginvaltuusto, kokous 16.12.2019

§ 215 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet 

TRE:1044/00.01.03/2019

Perustelut

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä, valtuutetulla ja valtuutetun sijaan saapuneella varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteen jättämisestä tulee ilmoittaa sähköisesti sihteeristölle sähköpostiosoitteella valtuuston.sihteeristo@tampere.fi ennen kokouksen alkamista.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön 114 §:n mukaisina aloitteina on jätetty seuraavat valtuustoaloitteet:

Valtuustoaloite kuntalain mahdollistamien sähköisten päätöksentekomenetelmien käyttöönottamiseksi kaupungin toimielimissä - Petri Rajala ym
TRE:7894/07.00.01/2019

Valtuustoaloite asunnottomuuden torjumiseksi ja asunnottomien aseman parantamiseksi - Ulla-Leena Alppi ym
TRE:7895/05.00.01/2019

Valtuustoaloite Tampereen ilmastovahdin perustamiseksi - Jaakko Mustakallio ja Oras Tynkkynen ym
TRE:7896/11.00.01/2019

Valtuustoaloite yleisen liikenneturvallisuuden ja jalankulkijoiden turvallisuuden lisäämiseksi - Lassi Kaleva ja Arto Grönroos ym
TRE:7897/08.00.01/2019


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)