Kaupunginvaltuusto, kokous 16.12.2019

§ 212 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8564 koskevassa asiassa 

TRE:2786/10.02.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.2.2018 § 24 asemakaavan nro 8564, XII (Kyttälä), Tuomiokirkonkatu 38, Otavalankatu 8. Asunto Oy Tuomiokirkonkatu 23 ja Asunto Oy Pirkanportti valittivat kaupunginvaltuuston päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksessa vaadittiin kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi asiassa päätöksen 9.11.2018. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen sekä katselmuksen toimittamista ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset.

Yhtiöt jättivät korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituslupahakemuksen ja valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 8.11.2019 valituslupahakemuksen eikä siten antanut ratkaisua valitukseen.

Asemakaava on kuulutettu voimaan 13.11.2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 8.11.2019 taltio 5259 ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 9.11.2018 nro 18/0531/2 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Marjut Ahponen, puh. 040 689 1326, ja lakimies Patricia Nikko, puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätösehdotus oli

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 8.11.2019 taltio 5259 ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 9.11.2018 nro 18/0531/2 merkitään tiedoksi.

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Elina Karppinen, Marjut Ahponen, Patricia Nikko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)