Kaupunginvaltuusto, kokous 16.12.2019

§ 204 Läsnäolo- ja puheoikeus 

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeudet myönnettiin tässä kokouksessa seuraavasti:

§:n 206 kohdalla johtaja Teppo Rantaselle,

§:ien 206-207 kohdilla liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle,

§:n 208 kohdalla johtaja Taru Kuosmaselle ja kehittämispäällikkö Jaakko Laurilalle,

§:n 209 kohdalla johtaja Mikko Nurmiselle ja lakimies Juha Perämaalle,

§:n 210 kohdalla hallintolakimies Tiina Kyöttilä-Vettenrannalle, sekä

§:n 213 kohdalla johtaja Mikko Nurmiselle.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)