Kaupunginvaltuusto, kokous 16.12.2019

§ 203 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 23.12.2019 ja asetetaan yleisesti nähtäville 27.12.2019 Tampereen kaupungin internet-sivuille www.tampere.fi.

Päätösehdotus oli

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Vuorossa ovat Kalervo Kummola ja Anne Liimola

Varalla Heikki Luoto ja Peter Löfberg.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Liimola ja Heikki Luoto.

Varalle valittiin Peter Löfberg ja Minna Minkkinen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)