Kaupunginvaltuusto, kokous 16.12.2019

§ 217 Puheenjohtajan kiitospuhe (lisäpykälä) 

Päätös

Varsinaisten asioiden tultua käsitellyiksi valtuuston puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen kiitti valtuutettuja, kaupunginhallitusta ja viranhaltijoita hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana, sekä toivotti kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.

Pormestari Lauri Lyly esitti kiitokset valtuuston puheenjohtajalle, kaikille valtuutetuille ja viranhaltijoille hyvästä yhteistyöstä ja toivotti rauhaisaa joulunaikaa ja menestystä uudelle vuodelle.
 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)