Kaupunginvaltuusto, kokous 16.12.2019

§ 206 Tampereen kaupungin tytäryhteisöjen konserniohje 

TRE:7826/00.01.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, Arto.Vuojolainen@tampere.fi

Perustelut

Konserniohjeessa otetaan kantaa omistajan ja tytäryhteisön väliseen suhteeseen ja toimintatapaan. Konserniohjeen tarkoituksena on tukea kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten, että konsernia voidaan johtaa ja ohjata yhtenäisillä ohjeilla ja toimintaperiaatteilla. Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ohjauksen menettelytapoja, lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä, parantaa kaupungin tytäryhteisöistä saaman tiedon laatua ja tehostaa tiedon kulkua.

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksyttiin 15.5.2017 § 128 kaupunginvaltuustossa. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus antoi 29.5.2019 ratkaisun, jossa hallinto-oikeus poisti kaupunginvaltuuston päätökseen 15.5.2017 § 128 liitetyn valitusosoituksen ja jätti valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeuden mukaan päätös konserniohjeesta (valmistelua koskeva päätös) ei sisällä sellaista ratkaisua, josta saisi tehdä kunnallisvalituksen. Kuntalain (365/1995) 91 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.  

Hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen 3.7.2019. Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei kuitenkaan vaikuta tai estä uuden tytäryhteisöjen konserniohjeen valmistelua ja hyväksymistä.

Omistajaohjauksen näkökulmasta konserniohjetta on tarpeen muuttaa joiltain osin. Konserniohjeeseen tullaan lisäämään mm. kaksoisrooleihin liittyvää sääntelyä, joka liittyy hyvän johtamis- ja hallintotavan toteuttamiseen Tampereen kaupunkikonsernissa. Ohjetta on tarpeen päivittää myös mm. koskien velvollisuutta hankkia kaupungin kanta asiaan ennen päätöksentekoa, tytäryhteisöjen tiedottamisvelvollisuudesta konsernijohdolle ja yhtiön hallituksen kokoonpanoa ja nimittämistä sekä riskienhallinnan menettelyjä koskien.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeen tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, Arto.Vuojolainen@tampere.fi

Perustelut

Konserniohjeessa otetaan kantaa omistajan ja tytäryhteisön väliseen suhteeseen ja toimintatapaan. Konserniohjeen tarkoituksena on tukea kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten, että konsernia voidaan johtaa ja ohjata yhtenäisillä ohjeilla ja toimintaperiaatteilla. Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ohjauksen menettelytapoja, lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä, parantaa kaupungin tytäryhteisöistä saaman tiedon laatua ja tehostaa tiedon kulkua.

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksyttiin 15.5.2017 § 128 kaupunginvaltuustossa. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus antoi 29.5.2019 ratkaisun, jossa hallinto-oikeus poisti kaupunginvaltuuston päätökseen 15.5.2017 § 128 liitetyn valitusosoituksen ja jätti valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeuden mukaan päätös konserniohjeesta (valmistelua koskeva päätös) ei sisällä sellaista ratkaisua, josta saisi tehdä kunnallisvalituksen. Kuntalain (365/1995) 91 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.  

Hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen 3.7.2019. Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei kuitenkaan vaikuta tai estä uuden tytäryhteisöjen konserniohjeen valmistelua ja hyväksymistä.

Omistajaohjauksen näkökulmasta konserniohjetta on tarpeen muuttaa joiltain osin. Konserniohjeluonnokseen on lisätty mm. kaksoisrooleihin liittyvää sääntelyä, joka liittyy hyvän johtamis- ja hallintotavan toteuttamiseen Tampereen kaupunkikonsernissa. Ohjetta on tarpeen päivittää myös mm. koskien velvollisuutta hankkia kaupungin kanta asiaan ennen päätöksentekoa ja tytäryhteisöjen tiedottamisvelvollisuudesta konsernijohdolle. Ohjeessa on päivitystarpeita myös koskien omistajaohjauksen tarpeita saada nykyistä paremmin tietoa yhtiöiden toiminnasta vuoden aikana sekä yhtiön hallituksen kokoonpanoa ja nimittämistä ja riskienhallinnan menettelyjä koskien. Kaksoisroolitusten osalta ohje astuisi voimaan seuraavia nimityspäätöksiä tehtäessä. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksytään ja ohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja yhteisöissä. 

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan esityksestä konsernijaosto päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Valmistelija

Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, Arto.Vuojolainen@tampere.fi

Perustelut

Asia jätettiin pöydälle 18.9.2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksytään ja ohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja yhteisöissä. 

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Lauri Lyly poistui kokouksesta.

 

Valmistelija

Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, Arto.Vuojolainen@tampere.fi

Perustelut

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen:

Kevään 2020 aikana nimetään tytäryhteisöjen hallituksen jäsenet konsernijaostossa ja tytäryhteisöjen varsinaiset yhtiökokoukset pidetään 30.6.2020 mennessä. Keväällä 2019 valitut hallituksen jäsenet jatkavat kevään 2020 varsinaisiin yhtiökokouksiin saakka. Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje tulee voimaan heti. Kaksoisroolien osalta noudatetaan siirtymäaikaa, jonka kuluessa tarkastelu tulee tehdä ja roolit saattaa konserniohjeen mukaiseksi 1.7.2020 mennessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksytään ja ohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja yhteisöissä. 

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje tulee voimaan heti. Kaksoisroolien osalta noudatetaan siirtymäaikaa, jonka kuluessa tarkastelu tulee tehdä ja roolit saattaa konserniohjeen mukaiseksi 1.7.2020 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle sekä controller Annina Nääpälle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, Arto.Vuojolainen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksytään ja ohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja yhteisöissä. 

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje tulee voimaan heti. Kaksoisroolien osalta noudatetaan siirtymäaikaa, jonka kuluessa tarkastelu tulee tehdä ja roolit saattaa konserniohjeen mukaiseksi 1.7.2020 mennessä.

Päätös

Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

Kokouskäsittely

Pormestari Lauri Lyly ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

Kannatus: Sinikka Torkkola, Kalervo Kummola, Lassi Kaleva ja Jouni Ovaska.

Valtuusto päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397 ja Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi yksimielisesti pöydälle 25.11.2019.

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksytään ja ohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja yhteisöissä. 

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje tulee voimaan heti. Kaksoisroolien osalta noudatetaan siirtymäaikaa, jonka kuluessa tarkastelu tulee tehdä ja roolit saattaa konserniohjeen mukaiseksi 1.7.2020 mennessä.

Päätös

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksytään ja ohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja yhteisöissä. 

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje tulee voimaan heti. Kaksoisroolien osalta noudatetaan siirtymäaikaa, jonka kuluessa tarkastelu tulee tehdä ja roolit saattaa konserniohjeen mukaiseksi 1.7.2020 mennessä.

Tarkastuslautakunnan osalta siirtymäaika on 1.7.2021 saakka.

Eriävä mielipide

  • Aarne Raevaara ilmoitti asiaan eriävän mielipiteen

    Sinikka Torkkola ilmoitti asiaan eriävän mielipiteen.

Esteellisyys

  • Atanas Aleksovski ilmoitti olevansa esteellinen. Hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (Kuntalaki § 52)

Kokouskäsittely

Kalervo Kummola teki seuraavan muutosehdotuksen:
"Tarkastuslautakunnan osalta siirtymäaika on 1.7.2021 saakka."

Kannatus: Pekka Salmi, Lassi Kaleva, Yrjö Schafeitel, Aila Dündar-Järvinen.

Puheenjohtajan äänestysesitys: kaupunginhallituksen päätösehdotus JAA, Kummolan muutosehdotus EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Kummolan muutosehdotus hyväksyttiin äänin 27-40.

 

 

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen, Erja Viitala, Markus Kiviaho

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.