Kaupunginvaltuusto, kokous 16.9.2019

§ 128 Läsnäolo- ja puheoikeudet


Käsiteltävät asiat