Kaupunginvaltuusto, kokous 16.9.2019

§ 132 Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän varavaltuutetun luottamustoimen päättyminen

TRE:5126/00.00.03/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hirvelä Heli, Hallintojohtaja, Heli.Hirvela@tampere.fi

Perustelut

Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän neljäs varavaltuutettu Virva-Mari Rask on ilmoittanut muuttaneensa toiseen kuntaan. Siten hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa Tampereen kaupungin luottamustoimiin.

Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto.

Varavaltuutettujen määrän jäädessä vajaaksi keskusvaalilautakunta määrää vaalilain 93 §:n mukaisesti valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä uuden varavaltuutetun.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Virva-Mari Raskin luottamustoimi varavaltuutettuna todetaan päättyneeksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus

Virva-Mari Raskin luottamustoimi varavaltuutettuna todetaan päättyneeksi.

Tiedoksi

Virva-Mari Rask, Juha Perämaa, Luottamushenkilömuutokset

Käsiteltävät asiat