Kaupunginvaltuusto, kokous 17.2.2020

§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.