Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

§ 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.