Kaupunginvaltuusto, kokous 18.11.2019

§ 174 Läsnäolo- ja puheoikeus

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeudet myönnettiin tässä kokouksessa seuraavasti:

tarkastusjohtaja Markus Kiviaholle, kaupunginreviisori Erja Viitalalle, johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, talousjohtaja Jukka Männikön 1. varahenkilö controller Vesa-Matti Kankaalle, strategiajohtaja Reija Linnamaalle, henkilöstöjohtaja Niina Pietikäiselle, sekä liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)