Kaupunginvaltuusto, kokous 18.11.2019

§ 173 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 25.11.2019 ja asetetaan yleisesti nähtäville 26.11.2019 Tampereen kaupungin internet-sivuille www.tampere.fi.

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Vuorossa ovat Miisa Karjalainen ja Kalle Kiili.

Varalla Anneli Kivistö ja Leena Kostiainen.