Kaupunginvaltuusto, kokous 18.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 349 Valtuustoaloite lastensuojelutyön resurssien ja palkkauksen parantamiseksi - Ulla-Leena Alppi ym. (lisäpykälä)

TRE:9313/01.00.01/2017

Perustelut

Ulla-Leena Alppi luki ja jätti yhdessä 15 muun valtuutetun kanssa allekirjoittamansa valtuustoaloitteen.

Päätös

Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat