Kaupunginvaltuusto, kokous 18.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 353 Valtuustoaloite paperittomien välttämättömien oikeuksien takaamiseksi - Noora Tapio (lisäpykälä)

TRE:9328/03.00.01/2017

Perustelut

Noora Tapio luki ja jätti yhdessä 27 muun valtuutetun kanssa allekirjoittamansa valtuustoaloitteen.

Päätös

Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat