Kaupunginvaltuusto, kokous 19.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 32 Valtuustoaloite kokous- ja harrastustoimintaan vuokrattavien tilojen varaamisen yksinkertaistamiseksi - Sirkkaliisa Virtanen ym.

TRE:1888/07.00.01/2016

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaikki kaupungin ulkopuoliselle vuokrattavat kokous- ja harrastustilat kootaan kaupungin kotisivujen etusivujen yhden linkin alle, josta tilojen tarvitsijat voivat tehdä varauksen riippumatta siitä, mikä kaupungin yksikkö tiloja hallinnoi.

Kaupungin eri tyyppiset vuokrattavat tilat on koottu sivulle www.tampere.fi/vuokrattavattilat. Linkki sivulle löytyy sivulta ’Kulttuuri ja vapaa-aika’. Konserniohjauksen viestinnän linjauksen mukaan Tampere.fi-verkkosivustoa kehitetään muun muassa jatkuvan kävijäseurannan ja asiakaspalautteen varassa. Sivuston etusivulle on nostettu eniten etsittyjä ja käytetyimpiä sisältöjä. Vuokrattavat tilat eivät tähän mennessä ole olleet käytetyimpien sisältöjen joukossa, mutta tilannetta seurataan jatkossakin.

Tampereen kaupunki on lisäksi käynnistänyt tilojen hallintaan ja varaamiseen liittyvän kehittämistoiminnan. Kaupunkitilat 24/7 käyttöön -projektissa selvitetään kokonaisarkkitehtuuria ja ohjataan palvelualueilla tehtäviä kokeiluja. Kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitetaan nyky- ja tavoitetilan kuvausta, joka yhdistää informaation, prosessit, järjestelmät ja teknologiat. Projektissa tarkastellaan mm. seuraavia osa-alueita ja niihin liittyviä kokonaisuuksia: tilavarauskäytännöt ja -prosessit, sähköiset varaus- ja maksujärjestelmät, älykkäät rakennukset ja digitaaliset avaimet, tilatehokkuus ja käyttöasteet.

Kokeilut toteutetaan vuoden 2018 aikana, jonka jälkeen tulokset analysoidaan ja uudet toimintatavat, järjestelmä ja teknologia otetaan soveltuvin osin asteittain käyttöön.

Sivistys- ja kulttuuripalvelut ovat työskennelleet työpajoissa, jossa varaamiseen liittyviä haasteita on tunnistettu ja niille haettu ratkaisuja. Yksi keskeinen haaste on varaamiseen liittyvä prosessin omistajuuden ja johtamisen hajaantuminen useaan yksikköön. Lisäksi on todettu, että nykyiset järjestelmät ja teknologia eivät tue asiakkaan sujuvaa toimijuutta varausprosessissa. Yksiköiden toimintatavat samassa prosessissa saattavat myös vaihdella. Näille haasteille haetaan ratkaisua yhteisessä ohjausryhmätyöskentelyssä kevään 2018 aikana. Tavoitteena on, että prosessin omistajuus ja johtaminen ovat keskistettyjä ja tilojen hallinnointi ja varaaminen ovat osa Frenckellin asiakaspalvelupisteen palveluja. Odotettu tulos on, että digitaalinen asiointi tilojen varaamisen osalta on kuntalaisille mahdollisimman esteetöntä ja sujuvaa. Tarkoituksena on myös, että tilojen käyttöaste on suuri kaikissa varattavissa kaupungin tiloissa. Liikuntatilojen osalta käyttöaste on jo tällä hetkellä lähes 100 % mutta varaamiseen liittyvässä prosessissa on kehitettävää.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Taru Kuosmanen, Johtaja, Taru.Kuosmanen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Sirkkaliisa Virtasen ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Sirkkaliisa Virtasen ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Sirkkaliisa Virtasen ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sirkkaliisa Virtanen, Lauri Savisaari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat