Kaupunginvaltuusto, kokous 20.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 324 Valtuustoaloite jalkautuvan talousohjauksen toimintatavan tuomiseksi Tampereelle - Jaakko Mustakallio ym.

TRE:1504/02.00.01/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Jaakko Mustakallio esittelee valtuustoaloitteessaan (20.2.2017) Espoon kaupungin hanketta, jossa jalkautuvaa talousohjausta on tarjottu matalalla kynnyksellä ja ennaltaehkäisevästi ylivelkaantumisvaarassa oleville kaupunkilaisille. Hankkeen työntekijät ovat Mustakallion mukaan jalkautuneet mm. kirjastoihin, päihdeklinikoille, leipäjonoihin sekä asukastaloihin. Aloitteessa esitetään, että Tampereen kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja neuvotteluihin jalkautuvan talousohjauksen toimintatavan tuomiseksi Tampereelle. Espoon järjestöjen yhteisön (EJY) verkkosivuilta ilmenee, että kyseessä on ollut kaksivuotinen STEA:n rahoittama hanke, jossa hanketyöntekijät ovat toimineet tiiviissä yhteistyössä Espoon kaupungin talous- ja velkaneuvonnan ja aikuissosiaalityön sekä lisäksi useiden eri järjestöjen kanssa.

Tampereella tarjotaan jalkautuvan talousohjauksen palveluita samantyyppisesti kuin Espoossa, mutta osana sekä Talous- ja velkaneuvonnan että aikuissosiaalityön omaa toimintaa. Jalkautuvien työntekijöiden tapaaminen ei tällöin vaadi kummankaan palvelun asiakkuutta, vaan tavoitteena on, Espoon tavoin, hyvin matalalla kynnyksellä tavoittaa asiakkaita, jotka ovat tuen tarpeessa. Kaupungin palveluiden lisäksi mm. A-kilta tarjoaa Tampereella matalalla kynnyksellä vertaistalousneuvonnan palveluita ja Takuusäätiön neuvonta on tavoitettavissa puhelimitse tai chatissa. Tampereella tehdään myös yhteistyötä em. toimijoiden kesken siten, että eri tahot voivat tarvittaessa esimerkiksi konsultoida toisiaan.

Talous- ja velkaneuvonnan työntekijät jalkautuvat kerran kuukaudessa Nuorten Talolle sekä kaksi kertaa kuukaudessa Työllisyyspalveluihin. Lisäksi säännöllisesti jalkaudutaan Kylmäkosken ja Satakunnan vankiloihin sekä ViaDian ja Sininauhan palveluihin. Erityisesti jälkimmäisten jalkautumisten avulla tuetaan vakavasti syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden tilannetta. Tämän lisäksi Talous- ja velkaneuvonnan työntekijät vierailevat säännöllisesti alueen peruskouluissa, lukioissa ja Tredussa kertomassa taloudellisten asioiden hoitoon liittyvistä asioista.

Tampereen kaupungin aikuissosiaalityöstä jalkaudutaan säännöllisesti mm. Nuorten talolle, Arttelille, A-killan asumispalveluihin, Päihtyneiden päivätoimintakeskus Huoltsulle jne. Sosiaalityöntekijän ja -ohjaajan tapaamisilla jalkautumispaikoissa hoidettavat asiat ovat hyvin monenlaisia ja liittyvät mm. asunnottomuuteen tai asumisen haasteisiin, mielenterveys- ja päihdepalveluihin, somaattisiin sairauksiin jne. Hyvin usein niihin kuitenkin sisältyy myös talousohjausta tai motivointia taloudellisten asioiden hoitamiseen. Talouslukutaito, taloudellinen toimintakyky ja taloudelliset toimintamahdollisuudet ovat sosiaalityössä uusia termejä, mutta vanhoja asioita.

Matalan kynnyksen palveluiden lisäksi myös aikuissosiaalityön asiakkuudessa oleville tarjotaan talousasioiden hoitoon tukea, niin ryhmissä kuin yksilötasollakin. Tällöinkin voidaan olla ehkäisemässä ylivelkaantumista tai tukemassa asiakasta velkajärjestelyyn hakeutumisessa. Aikuissosiaalityön Nuorten palvelussa toimii Fyrkkaa ja fiilistä -ryhmä, jossa nuoria ohjataan mm. talous- ja asumisasioiden hoidossa ennaltaehkäisevästi. Sosiaaliohjaajat työskentelevät aikuissosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden työparina ja heidän tehtävänään asiakkaiden lähityöntekijöinä on usein tukea asiakasta mm. talousasioiden hoidossa laskukuorien avaamisesta sähköisten pankkipalveluiden käyttöön sekä jalkautua asiakkaan kanssa tarpeen mukaisiin palveluihin.

Aikuissosiaalityön Maahanmuuttajien alkuvaiheen palvelussa puolestaan uusi asiakas opastetaan perin pohjin omien talousasioidensa hoitoon osana kotoutumista edistäviä toimia. Palvelun asiakkaita ovat Tampereelle muuttavat kiintiöpakolaiset ja oleskeluluvan saaneet aikuiset, lapsiperheet sekä muut erityistä tukea tarvitsevat maahanmuuttajat. Maahanmuuttajien alkuvaiheen palvelun sosiaalityöntekijä ja -ohjaaja ovat mukana myös Hervannan Kototorilla kaksi kertaa viikossa. Kototori on osa seurakunnan hallinnoimaa TEKO-hanketta, jossa kotoutumista edistetään vahvistamalla yhteisöllisyyttä ja lisäämällä osallisuutta. Myös tässä jalkautumisessa talousasiat ovat hoidettavien asioiden listalla ja palvelua tarjotaan hyvin matalalla kynnyksellä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Anniina Tirronen, Palvelujohtaja, Anniina.Tirronen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Jaakko Mustakallion valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Jaakko Mustakallion ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Sosiaalipalvelupäällikkö Maritta Närhi, puh. 050 320 6325, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Jaakko Mustakallion ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jaakko Mustakallio, Maritta Närhi, Mari Selin-Kivenvuori, Aki Jauro

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat