Kaupunginvaltuusto, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 272 Kokousraportit

TRE:7094/00.02.01/2016

Päätösehdotus oli

Kokousraportit otetaan pöytäkirjaan liitteeksi.

Päätös

Kokousraportit otettiin pöytäkirjaan liitteeksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)