Kaupunginvaltuusto, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 267 Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Pormestarin talousarvion esittely

Pormestarin vuoden 2018 talousarvion esittelytilaisuus pidetään 23.10. kello 15.30-16.30, joten kyselytuntia ei tuolloin pidetä.

Talousarviokirjat jaetaan valtuutetuille esittelytilaisuudessa ja postitetaan niille valtuutetuille ja varavaltuutetuille, jotka eivät pääse esittelytilaisuuteen.

 Iltakoulu 20.11.

Valtuustolle järjestetään iltakoulu 20.11. kello 15.00-16.30 koskienTampereen strategia- ja brändityötä.

 270 § Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen yhtiöittäminen.

Henkilöstöryhmien kanssa on laadittu henkilöstön siirtosopimus, joka on  valtuutettujen luettavissa Selman kokousportaalissa.

Asia käsitellään aluksi avoimin ovin, mutta jos joku valtuutettu haluaa keskustelun aikana käsitellä asian liitteenä olevaa liiketoimintasuunnitelmaa, joka on merkitty salaiseksi viranomaisen toiminnasta annetun lain 24 §:n 17 kohdan perusteella, asia käsitellään tämän jälkeen suljetuin ovin. Asiasta tulee ilmoittaa puheenjohtajalle keskustelun kuluessa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)