Kaupunginvaltuusto, kokous 21.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Valtuustoaloite lastensuojelun asiakasmitoituksen rajoittamiseksi 30 lapseen työntekijää kohden - Tiina Elovaara ym. (lisäpykälä)

TRE:3898/05.00.01/2018

Perustelut

Tiina Elovaara luki ja jätti yhdessä 27 muun valtuutetun kanssa allekirjoittamansa valtuustoaloitteen.

Päätös

Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat