Kaupunginvaltuusto, kokous 21.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Valtuustoaloite palkkiotoimikunnan perustamiseksi Tampereen kaupunginvaltuustolle - Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä ym. (lisäpykälä)

TRE:3899/00.00.01/2018

Perustelut

Mikko Aaltonen luki ja jätti Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän ja 15 muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen.

Päätös

Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat