Kaupunginvaltuusto, kokous 22.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 203 Valtuustoaloite yhtiöiden hallituspaikkojen täyttämiseksi avoimen haun perusteella - Kalle Kiili (lisäpykälä)

TRE:6924/00.00.01/2018

Perustelut

Kalle Kiili luki ja jätti allekirjoittamansa valtuustoaloitteen.

Päätös

Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat