Kaupunginvaltuusto, kokous 23.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 284 Valtuustoaloite lasten tapaturmien tilastoinnin kehittämiseksi kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa - Anne Liimola ym

TRE:3336/05.00.01/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Lasten tapaturmien tilastoinnin kehittämisestä kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa on jätetty valtuustoaloite 24.4.2017. Aloitteessa esitetään, että Tampereen kaupunki ja vakuutusyhtiö aloittavat tarkan tilastoinnin lasten tapaturmista päiväkodeissa ja kouluissa oppimis- ja toimintaympäristöön liittyen.

Päiväkodit ja koulut tekevät toimintaympäristöistään riskianalyysit, jotka päivitetään vuosittain. Näiden pohjalta oppimis- ja toimintaympäristöön tehdään tarvittavat muutokset. Päiväkodit ja koulut sekä vakuutusyhtiö kirjaavat tapaturmat ja niiden syyt, jotka huomioidaan ympäristön kehittämisessä turvallisemmaksi. Päiväkodeissa ja kouluissa suoritetaan vuosittain turvallisuustarkastuksia ja joka kolmas vuosi terveydellisten olojen tarkastus, joiden yhteydessä käydään läpi niin tapaturmatilastoja kuin riskipaikkoja.

Tiedot tapaturmien syistä ja määristä niin lasten, nuorten kuin aikuisten kohdalta eri yksiköissä saadaan tämän perusteella tilastoitua. Lisäksi tapaturmien tilastoinnin digitaalisia sovelluksia on hyvä kehittää muiden sähköisten palveluiden kehittämisen yhteydessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Taru Kuosmanen, Johtaja, Taru.Kuosmanen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Anne Liimolan ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Anne Liimolan ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari, puh. 050 432 3529, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Anne Liimolan ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anne Liimola, Tuija Viitasaari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat