Kaupunginvaltuusto, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Valtuustoaloite pinkin värin ottamiseksi raitiotien värivaihtoehdoksi - Minna Minkkinen, Sanna Marin ja Jaakko Mustakallio (lisäpykälä)

TRE:3171/08.00.01/2018

Perustelut

Minna Minkkinen luki ja jätti yhdessä Sanna Marinin ja Jaakko Mustakallion, sekä 11 muun valtuutetun kanssa allekirjoittamansa valtuustoaloitteen.

Päätös

Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat