Kaupunginvaltuusto, kokous 25.11.2019

§ 193 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asemakaavaa nro 8644 koskevassa asiassa 

TRE:2602/10.02.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.2.2019 § 31 asemakaavan nro 8644, Nekalan suojelukaava. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksessa vaadittiin kaavan kumoamista Koivulanpuistikon ja siihen rajoittuvien katualueiden osalta.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi päätöksen asiassa 24.9.2019 nro 19/1007/2. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta 28.10.2019 saadun tiedon mukaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätös on siten lainvoimainen.

Asemakaava on kuulutettu voimaan 29.10.2019.

Liite sisältää henkilötietoja, minkä johdosta sitä ei julkaista kaupungin internet-sivuilla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 24.9.2019 nro 19/1007/2 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Ilkka Kotilainen puh. 040 806 2485 ja lakimies Patricia Nikko puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.2.2019 § 31 asemakaavan nro 8644, Nekalan suojelukaava. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksessa vaadittiin kaavan kumoamista Koivulanpuistikon ja siihen rajoittuvien katualueiden osalta.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi päätöksen asiassa 24.9.2019 nro 19/1007/2. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta 28.10.2019 saadun tiedon mukaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätös on siten lainvoimainen.

Asemakaava on kuulutettu voimaan 29.10.2019.

Liite sisältää henkilötietoja, minkä johdosta sitä ei julkaista kaupungin internet-sivuilla.

Päätösehdotus oli

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 24.9.2019 nro 19/1007/2 merkitään tiedoksi.

Päätös

Asia merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Elina Karppinen, Ilkka Kotilainen, Patricia Nikko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat