Kaupunginvaltuusto, kokous 25.11.2019

§ 200 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet 

TRE:1044/00.01.03/2019

Perustelut

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä, valtuutetulla ja valtuutetun sijaan saapuneella varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteen jättämisestä tulee ilmoittaa sähköisesti sihteeristölle sähköpostiosoitteella valtuuston.sihteeristo@tampere.fi ennen kokouksen alkamista.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön 114 §:n mukaisena aloitteena on jätetty seuraavat valtuustoaloitteet:

Valtuustoaloite digitalisaatiokehityksen johtamisesta Tampereen kaupungissa - Kalle Kiili ja Jouni Markkanen ym.
TRE:7363/00.00.01/2019

Valtuustoaloite Suomen EM-otteluiden näyttämiseksi järkyttävän isolta screeniltä Tampereella - Jouni Markkanen ym.
TRE:7364/12.00.01/2019

Valtuustoaloite lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseksi päiväkotien, koulujen ja lähiliikuntapaikkojen ja leikkipuistojen suunnittelussa - Anne Liimola ym.
TRE:7365/10.00.01/2019


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat