Kaupunginvaltuusto, kokous 25.11.2019

§ 182 Läsnäolo- ja puheoikeus 

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeudet myönnettiin tässä kokouksessa seuraavasti:

§:n 188 kohdalla johtaja Mikko Nurmiselle ja projektijohtaja Ville-Mikael Tuomiselle,

§:n 189 kohdalla liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle, sekä

§:ien 191-192 kohdilla johtaja Teppo Rantaselle.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat