Kaupunginvaltuusto, kokous 25.11.2019

§ 183 Tiedoksi merkittävät asiat 

Päätös

Kunnallissihteerin vaihtuminen

Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän uudeksi kunnallissihteeriksi on valittu hallintotieteiden kandidaatti Neea Loimuvirta. Neea Loimuvirta aloittaa kunnallissihteerin tehtävässä 1.2.2020.

9.12.2019-31.1.2020 välisen ajan kaupunginhallitusryhmän ja valtuustoryhmän sihteerin tehtäviä hoitaa valtuutettu Reeta Ahonen.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat