Kaupunginvaltuusto, kokous 25.11.2019

§ 198 Valtuustoaloite köyhyysoppaan saamiseksi Tampereelle - Mikko Aaltonen ym. 

TRE:909/05.00.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Närhi Maritta, Palvelulinjapäällikkö, Maritta.Narhi@tampere.fi

Perustelut

Mikko Aaltonen ym. ovat 15.1.2019 tehneet aloitteen köyhyysoppaan saamiseksi Tampereelle. Aloitteessa esitetään, että Tampereen kaupunki valmistelee köyhyysoppaan yhdessä muiden tamperelaisten toimijoiden kanssa köyhien tamperelaisten ohjaamiseksi palveluiden pariin.

Tampereella on tarjolla lukuisia sekä kunnallisia, että järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen järjestämiä palveluita, joista saa tukea ja apua taloudellisiin ongelmatilanteisiin sekä ohjausta ja neuvontaa edelleen muihin palveluihin. Sosiaalipalveluiden neuvonnasta saa päivittäin henkilökohtaista palvelua neuvontapisteessä Sarviksella sekä puhelimitse ja myös chat-viestinnän avulla. Lisäksi neuvontaan voi ottaa yhteyttä sähköisen Pyydä neuvoa -lomakkeen kautta. Henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta tarjotaan muun muassa hyvinvointikeskuksissa, lähitoreilla ja Hervannan Kototorilla. Seurakunnilla on tarjolla vapaaehtoisia raha-asioiden neuvojia. Velkaantumiseen ja vakaviin taloudellisiin ongelmiin saa apua talous- ja velkaneuvonnasta, joka siirtyi oikeusaputoimistojen yhteyteen vuoden alusta. On totta, että laaja palvelutarjonta on myös sirpaleinen ja vaikeasti hahmotettava.

Köyhyysoppaan kokoamista on pohdittu työryhmässä, jossa on ollut mukana edustus Tampereen seurakuntayhtymästä, Kuka kuuntelee köyhää -verkostosta ja sosiaalipalveluista monipuolisesti. Ihmisen kohtaaminen ja henkilökohtainen neuvonta nähdään ensisijaisen tärkeänä, kun ihmisellä on toimeentuloon liittyviä ongelmia ja taloudellista ahdinkoa. Kuten aloitteessakin todetaan, köyhyys on passivoivaa ja lamaannuttavaa. Työryhmän näkemys on, että pelkkä kirjallinen tieto ja opas eivät ole riittäviä, vaan tarvitaan tukea ja ohjausta oikeiden ja sopivien palveluiden valintaan. Sosiaalialan ammattilaisen antama ohjaus tukee myös toimintakykyä. Henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta tuleekin lisätä eri puolille kaupunkia osana hyvinvointikeskusten ja lähitorien toimintaa. Tietämystä palveluista mukaan lukien järjestöjen palvelut pidettiin työryhmässä tärkeänä. Kumppanuustalo Artteli koordinoi parhaillaan pirkanmaalaisia yhdistys- ja kansalaistoimijoita samalla sähköiselle alustalle kokoavaa verkkopalvelua. Verkkopalvelu tekee näkyväksi pirkanmaalaisten yhdistysten ja muiden ei-kaupallisten yhteisöjen toimintaa. Palvelu avautuu vuoden 2020 alussa.  

Talouden hallinnan tueksi ja taloudellisen tilanteen auttamiseksi on olemassa lukuisia oppaita ja apuvälineitä. Kaupungissa on laajasti jaossa oleva ruokalukkari, jossa tarjotaan tietoa ruoanjakelupisteistä ja yhteisruokailuista. Verkossa on saatavilla sosiaaliturvan tarkistuslista, jonka voi tulostaa ja josta löytyy ajantasaisia yhteystietoja taloudellista tilannetta helpottavista palveluista ja tuista. Työryhmän näkemys oli, että edellä mainitut oppaat ja alustat vastaavat varsinaiseen köyhyysopas-ajatukseen ja niistä saa hyvin laajasti tietoa ja apua. Köyhyysopas -nimitys koettiin kuitenkin leimaavana ja sen sijaan tulisi käyttää jotain muuta ilmaisua. Samaa mieltä oli myös asiasta keskustelleet Tampereen aikuissosiaalityön asiakasraadin jäsenet.

Sähköisten palveluiden ja internetin käytön tueksi on tarjolla asiointipisteitä ja tietokoneita melko kattavasti. Pirkanmaan liitto kartoittaa parhaillaan kunnissa saatavilla olevaa digitukea ja palveluita. Tampereella laitteita ja käyttöopastusta tarjoavat muun muassa kirjastojen tietotorit, Kotitori ja Laitetori Frenckellissä, lähitorit, kehitysvammaisten avopalvelut, Kototori Hervannassa, Tampereen seudun työväenopisto, Maahanmuuttajainfo Mainio, Ohjaamo ja Mukanetti ry. 

Köyhyyden helpottamiseksi tarvitaan rakenteellisia muutoksia sekä pitkäjänteistä suunnitelmallista työskentelyä. Työ ja koulutus ovat keskeisiä asioita. Yksilöllisen tilanteen helpottamiseksi tarvitaan henkilökohtaista tukea ja apua, jota esimerkiksi aikuissosiaalityö ja työllisyydenhoidon palvelut tarjoavat. Onnistunut kokonaisuus muodostuu ajantasaisista tiedoista, laajasti jaossa olevista mielellään sähköisistä ja helposti päivitettävistä materiaaleista sekä mahdollisuudesta henkilökohtaiseen apuun ja tukeen tarvittaessa pitkäjänteisesti.

Tampereen kaupungin ulkoisille internetsivuille sosiaalipalveluiden neuvonnan yhteyteen kootaan Tukea ja apua taloudelliseen tilanteeseen -kokonaisuus, joka toimii ehdotettuna oppaana. Sivustolla tullaan tarjoamaan tietoa ja olemassa olevia materiaaleja tulostettavassa muodossa. Sivustolle linkitetään pirkanmaalaisten yhdistysten yhteinen verkkosivusto. Opastusta ja sivustoa ylläpidetään osana sosiaalipalveluiden neuvonnan toimintaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Tirronen Anniina, Palvelujohtaja, Anniina.Tirronen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi:

Mikko Aaltosen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kuosmanen Taru, Johtaja, Taru.Kuosmanen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Mikko Aaltosen valtuustoaloite ja siihen annettu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelulinjapäällikkö Maritta Närhi, puh. 050 320 6325, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Mikko Aaltosen ym. valtuustoaloite ja siihen annettu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikko Aaltonen, Maritta Närhi, Anniina Tirronen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat