Kaupunginvaltuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 4.2.2019 ja asetetaan yleisesti nähtäville 5.2.2019 Tampereen kaupungin internet-sivuille www.tampere.fi.

Päätösehdotus oli

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Vuorossa ovat Sari Tanus ja Noora Tapio.

Varalla Sinikka Torkkola ja Irja Tulonen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Noora Tapio ja Sinikka Torkkola.

Varalle Irja Tulonen ja Oras Tynkkynen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat