Kaupunginvaltuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Kunnallissihteerin vaihtuminen

Tampereen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän kunnallissihteeriksi on valittu Tuula Harkonmaa.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat