Kaupunginvaltuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Valtuustoaloite Taidekaari- kulttuurikasvatusohjelman ulottamiseksi varhaiskasvatukseen - Ulla-Leena Alppi ym. (lisäpykälä)

TRE:908/12.00.01/2019

Perustelut

Ulla-Leena Alppi luki ja jätti yhdessä 22 muun valtuutetun kansa allekirjoittamansa valtuustoaloitteen.

Päätösehdotus oli

Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat