Kaupunginvaltuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Valtuustoaloite Vuoreksen lasten varhaiskasvatuspaikkojen sijoittamiseksi Vuoreksen koululle ja Pispalan koulun väistötilojen osoittamiseksi lähikouluperiaatetta vastaavaksi - Matti Helimo ym. (lisäpykälä)

TRE:912/12.00.01/2019

Perustelut

Matti Helimo luki ja jätti yhdessä 16 muun valtuutetun kanssa allekirjoittamansa valtuustoaloitteen.

Päätösehdotus oli

Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat