Kaupunginvaltuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Valtuustoaloite psykologi- ja kuraattoripalvelujen varmistamiseksi varhaiskasvatuksesta perusopetukseen - lapsen opinpolun tukemiseksi - Anne Liimola ym. (lisäpykälä)

TRE:907/12.00.01/2019

Perustelut

Anne Liimola luki ja jätti yhdessä 37 muun valtuutetun kanssa allekirjoittamansa valtuustoaloitteen.

Päätösehdotus oli

Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat