Kaupunginvaltuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Valtuustoaloite selvityksen tekemiseksi kulttuurikeskuksen perustamiseksi Nekalan koulun tiloihin - Juhana Suoniemi (lisäpykälä)

TRE:910/12.00.01/2019

Perustelut

Juhana Suoniemi luki ja jätti allekirjoittamansa valtuustoaloitteen.

Päätösehdotus oli

Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat