Kaupunginvaltuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Valtuustoaloitteet kokouksessa

Perustelut

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä, valtuutetulla ja valtuutetun sijaan saapuneella varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteen jättämisestä tulee ilmoittaa sähköisesti sihteeristölle ennen kokouksen alkamista.

Päätösehdotus oli

Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet liitetään pöytäkirjaan kukin eri pykälänä kokousraporttien jälkeen.

Päätös

Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet liitettiin pöytäkirjaan kukin eri pykälänä kokousraporttien jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat