Kaupunginvaltuuston kyselytunti, kokous 17.6.2019

§ 12 Valtuustokysely Parklet-käytännön etenemisestä - Juhana Suoniemi

TRE:3921/08.00.01/2019

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell, puh. 040 564 4518, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Juhana Suoniemen valtuustokysely:

Parklet on käytäntö, jossa yritys voi vuokrata parkkiruudun- tai ruutuja määräajaksi muuhun käyttöön. 16.11. 2015 Tampereen kaupunginvaltuusto käsitteli vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloitteen parklet-käytännön mahdollistamisesta. Asia päätettiin selvittää.

Ote pöytäkirjasta:

Valtuustoaloite yrittäjälähtöisen parkkiruutukäytön

mahdollistamiseksi Tampereella. (TRE: 2113/14.00.01/2015)

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell:

”Vihreä valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteessaan yrittäjälähtöisen parkkiruutukäytön mahdollistamista Tampereella. San Franciscossa on käytössä suosituksi osoittautunut Parklet-käytäntö, jossa kivijalkayrittäjä tai kansalaisjärjestö voi ehdottaa jotain muuta käyttöä, kuin pysäköintiä kadunvarren parkkiruuduille. Ideana on parantaa kivijalkayrittämisen edellytyksiä ja elävöittää kaupunkitilaa. Vihreä valtuustoryhmä esittää aloitteenaan, että kaupunki toteuttaa ”parklet” –kokeilun keskusta-alueella yhteistyössä kivijalkayrittäjien , kansalaisjärjestöjen ja alueen asukkaiden kanssa.

Keskusta-alueella on varsinkin Kyttälän alueella tällä hetkellä ylimääräistä pysäköintikapasiteettiä, joka periaatteessa mahdollistaisi esitetyn kokeilun. Hämeenkadun itäpään joukkoliikenne- ja elävöittämiskokeilussa on pysäköintipaikkoja jo otettu muuhun käyttöön ja toimijoilla on mahdollisuus myös vuokrata alueita erilaisiin käyttötarkoituksiin. Parklet-kokeilun toteuttaminen edellyttää parkki-ruutujen vuokraamisesta vastaavasta toimijasta sopimisen ja vuokrausjärjestelmän kehittämisen. Kokeilun toteuttamismahdollisuudet selvitetään pysäköintipolitiikan jatkotyönä tehtävien erillisselvitysten yhteydessä.”

Tämän jälkeen Helsingissä on otettu käyttöön parklet-käytäntö. Käytäntö koskee koko kaupungin aluetta ja parkkiruutuja on mahdollista vuokrata myös koko kesäkaudeksi. Tiedot Helsingistä kertovat, että käytäntö on elävöittänyt kaupunkia ja parantanut yrittämisen edellytyksiä.  https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/luvat/parklet/

Valtuustokysymyksenäni kysyn, miten asia on edennyt?

Apulaispormestari Aleksi Jäntin vastaus Juhana Suoniemen kyselyyn:

Vihreä valtuustoryhmä teki vuonna 2015 valtuustoaloitteen yrittäjälähtöisen parkkiruutukäytön mahdollistamiseksi Tampereella (TRE: 2113/14.00.01/2015). Parklet on käytäntö, jossa yritys voi vuokrata parkkiruudun- tai ruutuja määräajaksi muuhun käyttöön. Valtuustoaloitteen vastaus käsiteltiin Tampereen kaupungin valtuuston kokouksessa 16.11.2015. Vastauksessa todettiin, että Keskusta-alueella on varsinkin Kyttälän alueella tällä hetkellä ylimääräistä pysäköintikapasiteettiä, joka periaatteessa mahdollistaisi esitetyn kokeilun. Hämeenkadun itäpään joukkoliikenne- ja elävöittämiskokeilussa oli vastaushetkellä pysäköintipaikkoja jo otettu muuhun käyttöön ja toimijoilla oli mahdollisuus myös vuokrata alueita erilaisiin käyttötarkoituksiin. Lisäksi vastauksessa todettiin, että Parklet-kokeilun toteuttaminen edellyttää parkki-ruutujen vuokraamisesta vastaavasta toimijasta sopimisen ja vuokrausjärjestelmän kehittämisen. Kokeilun toteuttamismahdollisuudet luvattiin selvittää pysäköintipolitiikan jatkotyönä tehtävien erillisselvitysten yhteydessä.  

Tämän jälkeen Helsingissä on otettu käyttöön parklet-käytäntö. Käytäntö koskee koko kaupungin aluetta ja parkkiruutuja on mahdollista vuokrata myös koko kesäkaudeksi.  Helsingissä on laadittu vuokraukseen Parklet-ohje 2018-2021 sekä sopimuspohja.

Parklet-kokeilu ei ole Tampereella toistaiseksi edennyt osin resurssien vähyyden ja osin lukuisten rakennustöiden aiheuttamien liikenteellisten haasteiden vuoksi. Varsinkin Kyttälän alueella on kuitenkin edelleen runsaasti kadunvarsipaikkoja, joita ei ole vähennetty, vaikka Hämpin -parkki on ollut käytössä jo useita vuosia. Lisäksi Ratinan ostoskeskuksen yhteyteen on valmistunut n. 1200 uutta pysäköintipaikkaa.

Tampereen kaupunki on valmis kokeilemaan Parklet -käytäntöä pilottina. Kokeilun edellytyksenä on Helsingin tyyppisen ohjeistuksen ja sopimuspohjan laatiminen. Käytännössä kokeilu voisi alkaa keväällä 2020 kun raitiotien 1. vaiheen rakentamisen vaikutukset liikenteeseen vähenevät ja myös kaupunkipyöräjärjestelmä otetaan käyttöön. Kokeilu voisi alustavasti olla kaksivuotinen, jonka jälkeen sen vaikutukset arvioitaisiin ja kokeilun jatkosta tehtäisiin päätös. Laadittavassa ohjeistuksessa määriteltäisiin kokeilulle soveltuvat alueet, ajankohdat ja muut ehdot.

Asiasta on keskusteltu liikennejärjestelmän suunnitteluyksikön, tilaomaisuuden hallintayksikön ja Tampere Tunnetuksi ry:n kanssa. Osapuolet ovat pitäneet ajatusta kannatettavana ja mahdollisena. Vuokrauksen aiheuttama hallinnollinen työ tuo kuitenkin haasteita nykyisessä resurssitilanteessa.

Ehdotamme että syksyllä 2019 käynnistetään valmistelutyö, jonka pohjalta vuoden 2020 alussa päätetään Parklet-kokeilun käynnistämisestä. Laadittavasta ohjeistuksesta vastaa liikennejärjestelmän suunnitteluyksikkö ja kokeilun mahdollisesta käynnistämisestä päättää yhdyskuntalautakunta. Vuokraajana ja sopimusosapuolena luontevin olisi tilaomaisuuden hallintayksikkö, joka jo nykyisin hoitaa terassien vuokrausta. Tilaomaisuuden hallintayksikön ja Tampere Tunnetuksi ry:n tarkemmat roolit määritellään valmistelutyön yhteydessä.

Päätös

Merkittiin.


Käsitellyt asiat