Kaupunginvaltuuston kyselytunti, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Valtuustokysely koskien Digin poliittista ohjausta Tampereella - Jouni Markkanen

TRE:7580/00.00.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Teppo Rantanen, puh. 0400 235 442 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Jouni Markkasen valtuustokysely:

Pormestariohjelmassa on seuraava kirjaus: ”Valtuustokauden alussa selvitetään tarve poliittisen ohjauksen vahvistamiselle digitalisaation ja liikennesuunnittelun osalta.” Talousarviossa on lisäksi tavoitteena saavuttaa vuonna 2018 10 miljoonaa säästöjä digitaalisiin ratkaisuihin nojaavilla uusilla toimintatavoilla.

Virkakoneisto tekee jatkuvasti tärkeää ja hyödyllistä työtä kaupungin palveluiden kehittämiseksi uusien digitaalisten ratkaisujen kautta. Lisäksi Smart City -ohjelmassa luodaan edellytyksiä uusien liiketoimintojen synnylle Tampereen kaupunkiseudulla. Poliittinen ohjaus sektorilla on melko vähäistä, eikä nimenomaisesti sektoriin keskittynyttä toimijaa ole.

Onko digiin liittyvää poliittista ohjausta tarkoitus vahvistaa? Jos on, miten aiotaan toimia?

Pormestariohjelmassa on seuraava kirjaus: ”Valtuustokauden alussa selvitetään tarve poliittisen ohjauksen vahvistamiselle digitalisaation ja liikennesuunnittelun osalta.” Talousarviossa on lisäksi tavoitteena saavuttaa vuonna 2018 10 miljoonaa säästöjä digitaalisiin ratkaisuihin nojaavilla uusilla toimintatavoilla.

Virkakoneisto tekee jatkuvasti tärkeää ja hyödyllistä työtä kaupungin palveluiden kehittämiseksi uusien digitaalisten ratkaisujen kautta. Lisäksi Smart City -ohjelmassa luodaan edellytyksiä uusien liiketoimintojen synnylle Tampereen kaupunkiseudulla. Poliittinen ohjaus sektorilla on melko vähäistä, eikä nimenomaisesti sektoriin keskittynyttä toimijaa ole.

Onko digiin liittyvää poliittista ohjausta tarkoitus vahvistaa? Jos on, miten aiotaan toimia?

Pormestari Lauri Lylyn vastaus Jouni Markkasen kyselyyn:

Smart Tampere on kehitysohjelma, jonka tavoitteena on kestävä ja älykäs Tampere, jossa asuminen, eläminen ja liikkuminen ovat hiilineutraalia ja jossa palvelut toimivat digitaalisesti, sujuvasti ja käyttäjälähtöisesti. Ohjelman tavoitteena on myös nostaa Tampere kansainvälisesti tunnetuksi kestävän ja älykkään kaupunkikehityksen ympäristöksi, joka on houkutteleva paikka osaajille, opiskelijoille, yrityksille ja uusille liiketoiminnoille.

Ohjelma koostuu kolmesta osaohjelmasta, jotka ovat Digiohjelma, Ekosysteemiohjelma sekä Kestävä Tampere 2030 -ohjelma.

Digiohjelma edistää kaupungin palvelujen digitalisointia ja uusia työskentelytapoja nopeiden kokeilujen, osaamisen kehittämisen ja toiminnan muutosprojektien avulla. Kaupungin tavoitteena on, että vuonna 2025 Tampereella kaikki käyttävät ensisijaisesti digitaalisia palveluja. Digiohjelman omistaja on tietohallintojohtaja Jarkko Oksala.

Ekosysteemiohjelma edistää alueen yritysten älykästä uudistumista, kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä sekä vahvistaa Tamperetta houkuttelevana osaamiskeskittymänä. Ohjelman toimintamallina on ekosysteemien ja kaupunkialustojen kehittäminen valituissa teemoissa. Ohjelman omistaja on johtaja Teppo Rantanen. Ohjelman johtaja on Seppo Haataja Business Tampereesta.

Kestävä Tampere -ohjelma edistää kaupunkistrategian tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030. Ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä kaupungin yksiköiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa ja siinä edistetään asumisen, liikkumisen, energian tuotannon ja kulutuksen vähäpäästöisiä ja hiilineutraaleja ratkaisuja. Ohjelman omistaja on kehitysjohtaja Kari Kankaala.

Pormestari asettaa työryhmän, joka toimii koko Smart Tampere -ohjelman neuvottelukuntana. Neuvottelukunta koostuu luottamushenkilöistä sekä yritys- ja tutkimusmaailman edustajista. Sen koko on noin 10 henkeä. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Smart Tampere -ohjelman omistaja Teppo Rantanen. Osaohjelmilla on omat, suppeat ohjausryhmänsä, joiden puheenjohtajina toimivat osaohjelmien omistajat. Osaohjelmien omistajilla on läsnäolo- ja puheoikeus neuvottelukunnassa.

 

Päätös

Merkittiin.