Kaupunginvaltuuston kyselytunti, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Valtuustokysely koskien erityishuolto-ohjelman laatimista (EHO)Tampereella - Minna Minkkinen

TRE:687/05.00.01/2019

Valmistelija

  • Närhi Maritta, Palvelulinjapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Sosiaalipalvelupäällikkö Maritta Närhi, puh. 050 320 6325, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Minna Minkkisen valtuustokysely:

Erityishuollon tarpeessa olevalle henkilölle on aina laadittava erityishuolto-ohjelma.

Tukiliitto neuvoo internetsivuillaan: Kehitysvammalaissa säädetään erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja.

EHO:n laatiminen ei edellytä kehitysvammadiagnoosia, vaan ratkaisevaa on erityishuollon tarve.

Kehitysvammalain soveltamisen piiriin kuuluvilla henkilöillä on katsottu olevan vahva määrärahoista riippumaton ns. subjektiivinen oikeus tarpeidensa mukaiseen erityishuoltoon, mutta ei tiettyihin erityishuollon palveluihin: erityishuoltoa järjestävällä kunnalla tai kuntayhtymällä on harkintavaltaa määritellä se, millä yksittäisillä palveluilla se asiakkaan erityishuollon tarpeisiin vastaa. Palveluiden on kuitenkin oltava asiakkaalle sopivia ja hänen etunsa mukaisia.

Olen saanut lukuisia yhteydenottoja tamperelaisilta koskien kaupungin menettelyä EHO päätöksissä. Yhteydenotot koskevat pääasiassa kaupungin vaatimusta kehitysvammadiagnoosista EHO:n saamiseksi.

Yhteydenottojen lisäksi eräs lakitoimisto on tehnyt kantelun oikeusasiamiehelle Tampereesta, sillä täällä toistuvasti hylätään hakemukset autismi-ja asperger henkilöiden kohdalla. Kuitenkin erityishuoltolakia tulee soveltaa myös esimerkiksi autismi- ja asperger-henkilöiden osalta.

Tuntuu siltä, että järjestelmällisesti perheet jätetään ilman asianmukaista palvelutarpeen kartoitusta, hakemukset ovat käsittelyssä yli puoli vuotta eivätkä perheet saa apua palveluntarjoajien etsimiseen. Lisäksi on tullut tietoon, ettei kaikkia päätöksiä ole annettu kirjallisena. Tämä on iso ongelma asiakkaiden oikeusturvan kannalta. Tampereen kaupunki on ryhtynyt tekemään palvelutarpeen arviointeja, mutta se ei ole sama asia kuin EHO.

Moni perhe on saanut tarvittavat palvelut valitettuaan Tampereen kaupungin vammaispalveluiden päätöksestä AVI:n. On täysin kohtuutonta, että tarvittavat palvelut saa vain jos päätöksestä jaksaa ja osaa valittaa AVI:n. Varsinkin kun perheiden tilanteet tukea tarvitsevan lapsen kanssa ovat usein sellaisia, että voimat ja jaksaminen on loppu.

Kysynkin:

Kuinka kauan keskimäärin ensimmäisestä yhteydenotosta perheellä on tarvitsemansa palvelut?

Miksi Tampereen kaupunki edellyttää kehitysvammadiagnoosia erityishuolto-ohjelman saamiseksi?

Miksi autismi-ja asberger-diagnoosilla ei laadita erityishuolto-ohjelmaa

Onko Tampereen kaupunki huomannut, että joutuvat korjaamaan EHO:t päätöksiä AVI:n valitusten vuoksi?

Mitä Tampereen kaupunki aikoo tehdä asian ratkaisemiseksi?

Apulaispormestari Johanna Loukaskorven vastaus Minna Minkkisen valtuustokyselyyn:

1. Kuinka kauan keskimäärin ensimmäisestä yhteydenotosta perheellä on tarvitsemansa palvelut?
Perheen yhteydenotosta alkaa palvelutarpeen kartoitus, joka pyritään tekemään 1-3 kuukauden kuluessa. Palvelut voivat koostua eri lakien mukaisista palveluista perheen tukemiseksi eri ikävaiheissa. Kehitysvammalain mukaiset palvelut tehdään yksilöllisesti ja samalla ohjataan ja neuvotaan perhettä muissa sosiaalihuoltolain tai muun lainsäädännön mukaisten palveluiden käyttämiseen, jotka ovat ensisijaisia ja kaikille perheille tarkoitettuja arjessa jaksamisen tueksi.

2. Miksi Tampereen kaupunki edellyttää kehitysvammadiagnoosia erityishuolto-ohjelman saamiseksi?
Tampereen kaupunki ei edellytä kehitysvammadiagnoosia erityishuolto-ohjelman saamiseksi. Erityishuolto-ohjelman laadinta perustuu yksilölliseen päätöksentekoon kehitysvammalain mukaisesti.

3. Miksi autismi- ja asberger-diagnoosilla ei laadita erityishuolto-ohjelmaa?
Onko Tampereen kaupunki huomannut, että joutuvat korjaamaan EHO:t päätöksiä AVI:n valitusten vuoksi?
Yhteydenotosta vammaispalveluihin alkaa palvelutarpeen arviointi ja laaditaan palvelusuunnitelma, joiden perusteella tehdään yksilölliset päätökset asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaisesti kehitysvammalain perusteella. Tampereen vammaispalveluissa ei ole tiedossa tilanteita, joissa päätös hakemukseen olisi jäänyt tekemättä. Vuoden 2018 aikana tehtiin 68 vireillepanoa erityishuolto-ohjelman laatimiseksi. Kaksi näistä raukesi ja kahteen on tehty kielteinen päätös ja loppuihin myönteinen päätös.

Länsi- ja Sisäsuomen aluehallintovirastossa on yksi oikaisuvaatimus käsittelyssä tällä hetkellä koskien hylkäävää erityishuolto-ohjelmaa. Aikaisemmilta vuosilta noin viiden vuoden ajalta on Aluehallintoviraston päätöksen perusteella jouduttu korjaamaan erityishuolto-ohjelman sisältöä muutamassa tapauksessa myönteisestä päätöksestä tehtyyn oikaisuun. 

4. Mitä Tampereen kaupunki aikoo tehdä asian ratkaisemiseksi?
Tampereen kaupungin vammaispalveluiden lasten ja nuorten tiimi tekee palvelutarpeen kartoitukset ja palvelusuunnitelman, kun yhteydenotto vammaispalveluihin tulee. Päätöksen teko perustuu yksilöllisiin tarpeisiin kehitysvammalain mukaisesti. 

Päätös

Minna Minkkisen valtuustokysely siirrettiin 18.2.2019 pidettävälle kyselytunnille.