Keskusvaalilautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Äänioikeustietojärjestelmän käyttö vaalipäivänä

TRE:8067/00.00.02/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Äänioikeustietojärjestelmä on ollut vaalipäivänä käytössä Tampereella jo useissa edellisissä vaaleissa. Kokemukset tietojärjestelmän käytöstä ovat olleet sekä äänestäjien että vaalilautakuntien jäsenten puolelta pääasiassa myönteisiä.

Äänioikeustietojärjestelmän käyttämisen etuna on muun muassa se, että äänestäjiä ei enää tarvitse etsiä vaaliluettelon sivuilta, vaan äänestäjän äänioikeus selviää suoraan äänioikeusrekisteristä. Äänioikeuden tarkastaminen tapahtuu nopeimmillaan viivakoodinlukijalla äänestäjän henkilökortista. Myös virheellisten merkintöjen määrä vähenee, kun äänestäjien tiedot haetaan rekisteristä henkilötunnuksella. Lisäksi äänioikeusrekisteristä saadaan nopeasti ja tarkasti tiedot äänestäneiden lukumäärästä.

Käytännössä äänioikeustietojärjestelmän käyttöönotto tapahtuu siten, että keskusvaalilautakunta huolehtii kaikista äänioikeustietojärjestelmän käyttämiseen tarvittavista laitteista ja tietoliikenneyhteyksistä. Vaalilautakunnan tehtävänä on käyttää järjestelmää vaalipäivänä. Vaalilautakunnan toiminta vaalipäivänä on muutoin samanlaista kuin muillakin äänestysalueilla, mutta äänestäjien äänioikeus todetaan ja kirjataan äänioikeustietojärjestelmään perinteisen vaaliluettelon sijasta. Lisäksi vaalilautakunta tallentaa itse alustavan ääntenlaskennan tuloksen vaalitietojärjestelmään. Lautakunnan ei toisin sanoen tarvitse kuljettaa alustavan laskennan tulosta keskusvaalilautakunnalle ilmoituskeskukseen.

Vuoden 2018 presidentinvaalissa äänioikeustietojärjestelmää käytettiin vaalipäivänä Tampereella 40 äänestysalueella. Vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa on tarkoitus ottaa äänioikeustietojärjestelmä käyttöön kaikilla 68 äänestysalueella.

Äänioikeustietojärjestelmää käyttäville vaalilautakunnille järjestetään koulutustilaisuudet hyvissä ajoin ennen vaaleja.

Päätösehdotus oli

Vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa äänioikeustietojärjestelmää käytetään vaalipäivänä kaikilla 68 äänestysalueella.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)