Keskusvaalilautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Keskusvaalilautakunnan kokousajat ja -paikat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa

TRE:8162/00.00.02/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta päättää omista kokousajoistaan ja paikoistaan. Osa kokouksista pidetään vaalilain edellyttäminä ajankohtina ja osa kokouksista keskusvaalilautakunnan itsensä harkitsemina ajankohtina.

Päätösehdotus oli

Keskusvaalilautakunta kokoontuu ainakin seuraavina ajankohtina:

to 10.1.2019 klo 16.30, Orvokki-kabinetti

ma 18.2.2019 klo 16.00, Orvokki-kabinetti

ma 8.4.2019 klo 16.00, Orvokki-kabinetti

pe 12.4.2019 klo 19.00, Orvokki-kabinetti

su 14.4.2019 klo 19.45, Kauppaoppilaitos

ke 24.4.2019 klo 16.00, Orvokki-kabinetti

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)